ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 17 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........