ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
ปภ.มุกดาหาร แจ้งเตือนภัยเตรียมพร้อมรับมือพายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “โนอึล”

วันที่ 17 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

นายวีระพล เทพากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งวอร์รูม (War Room) รับมือพายุโนอึล ป้องกันและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได้ติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 17 กันยายน 2563 โดยทั่วไป ท้องฟ้าโปร่ง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ / ปริมาณฝนสะสม 1 ม.ค. - 15 ก.ย. 2563 รวม 934.1 มม. น้อยกว่าช่วงเดียวกัน ปี 2562 / สถานกรณ์น้ำโขง เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร ระดับแม่น้ำโขง วันนี้ (17 ก.ย. 63) 4.85 เมตร กว่าตลิ่ง -7.65 เมตร / สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 21 แห่ง ความจุที่ระดับเก็บกัก 101.330 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างปัจจุบัน 48.85 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48.21 % น้อยกว่าช่วงเดียวกัน ปี 2562
อนึ่ง พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) โนอึล บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น) คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้ตั้งวอร์รูม (War Room)เพื่อเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ประชาชน ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ และระวังอันตรายจากลมแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เตรียมย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงที่ปลอดภัย และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร ประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการ และสามารถแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดมุกดาหาร โทร 0 4263 3101 , 0 4261 2243 และ 08 9969 6758
ชรายุทธ-ข่าว / สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........