ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 21 ต.ค. 2563 )
วิธวินท์ สมสื่อ ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันนี้ (21 ต.ค.63) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พมจ.มห., ทถจ.มห., ผอ.สนพ.มห., จจ.มห., ผู้แทน ศธจ.มห.และผู้แทน สพป.มห. ร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวเปิด และชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และขอความร่วมมือคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ของจังหวัด ช่วยกันขับเคลื่อน ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน

........