ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่3

วันที่ 22 ต.ค. 2563 )
วิธวินท์ วิธวินท์ สมสื่อ ส.ปชส.มุกดาหาร/ เรียบเรียง

จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่3
วันนี้ (22 ต.ค. 63) เวลา 08.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้ร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่3
ณ รร.สยามแคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน

........