ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรับสมัคร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดดภัย

วันที่ 6 พ.ย. 2563 )
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดดภัย 1 อัตรา

........