ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
รายการ “จังหวัดมุกดาหาร พบประชาชน ” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 25 พ.ย. 2563 )

25 พย 63 เวลา 08.00-09.00 น นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้
นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าฯ มุกดาหาร แลนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ออกอากาศรายการ จังหวัดมุกดาหารพบประชาชน ทาง สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกกะเฮิร์ซ ในประด็น การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร การใช้จ่ายโครงการคนละครี่ง
กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร และ โคกหนองนาโมเดล
โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ดำเนินรายการ

........