ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรับสมัคร
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทั่วไป 1 อัตรา

วันที่ 23 พ.ย. 2563 )

ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,000 บาท วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป อายุ 18-45 ปี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 26 พ.ย. 63 ในวันเวลาราชการ ที่ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-611112

........