ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญชวนมอบของขวัญปีใหม่ด้วยกระเช้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอทอป เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโอทอปและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วันที่ 30 พ.ย. 2563 )

( 30 พ.ย.63 ) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวเชิญชวนซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี 2564 ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า โอทอปที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าตามนโยบายรัฐบาล โดยมีการจัดทำแคตตาล็อค และตัวอย่างกระเช้าของขวัญหลายรูปแบบ ราคาตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไป ให้ส่วนราชการ และประชาชนได้เลือกซื้อ เพื่อมอบให้แก่บุคคลที่เคารพและนับถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ใกล้มาถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวด้วยว่า ผู้สนใจ สามารถเลือกซื้อกระเช้าขิงขวัญจากผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า โอทอปได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หรือสอบถามได้ที่ 064 6821099
ข่าว - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........