ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองและคณะกรรมการฝ่ายการแสดงในพิธีเปิดงานและการแสดงบนเวทีกลาง

วันที่ 2 ธ.ค. 2563 )

มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองและคณะกรรมการฝ่ายการแสดงในพิธีเปิดงานและการแสดงบนเวทีกลาง
วันที่ 2 ธ.ค. 2563 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองและคณะกรรมการฝ่ายการแสดงในพิธีเปิดงานและการแสดงบนเวทีกลาง โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

........