ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรับสมัคร
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 2 ธ.ค. 2563 )

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดด้านล่าง


........