ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 ธ.ค. 2563 )

มุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........