ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร - เปิดโครงการผู้นำพันธุ์ใหม่ หัวใจ ประชาชน ด้วย "รักเหนือรัก" ในระดับศีล 5

วันที่ 22 ธ.ค. 2563 )

มุกดาหาร - เปิดโครงการผู้นำพันธุ์ใหม่ หัวใจ ประชาชน ด้วย "รักเหนือรัก" ในระดับศีล 5
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 10.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้นำพันธุ์ใหม่ หัวใจ ประชาชน ด้วย "รักเหนือรัก" ในระดับศีล 5
ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........