ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร - ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 22 ธ.ค. 2563 )

มุกดาหาร - ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........