ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
- มุกดาหาร - ประชุมคณะบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 28 ธ.ค. 2563 )

มุกดาหาร - ประชุมคณะบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 28 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

........