ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารอบรมขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ในระดับจังหวัด (ครู ข)

วันที่ 28 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 170 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว


........