ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
อำเภอหนองสูงจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ลูกผู้ชายทำดีเพื่อแม่ รุ่นที่ 1 ปี 2556

วันที่ 11 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว


........