ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
พิธีเปิดค่ายบำบัดฟื้นฟูฯโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัด รุ่นที่ 4 ปี งป.56 ณ กองร้อย อส.จ.มห.ที่1

วันที่ 19 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 161 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว


........