ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
เปิดงานโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี งป.2556 ณ ร.ร.บ้านชะโนด1 ม.1 บ.ชะโนด ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่

วันที่ 26 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

      ที่โรงเรียนบ้านชะโนด1 บ้านชะโนด หมู่ที่1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคธุรกิจเอกชน ทั้งในระดับจังหวัดมุกดาหารและอำเภอ มากกว่า 30หน่วยงาน ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2556
     โดยการออกให้บริการดังกล่าว นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มีการประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นของตำบลชะโนด เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป สำหรับกิจกรรมการบริการมีทั้งการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร การตรวจสุขภาพประชาชน การมอบถุงยังชีพ มอบพันธุ์ปลา มอบจักรยานแก่นักเรียน การให้บริการตัดผมฟรี บริการการทำหมันการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการให้บริการอื่น ๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ถึงพื้นที่ โดยไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ในการมาขอรับบริการถึงในตัวอำเภอและจังหวัด โดยเป็นที่พอใจของประชาชนที่มาคอยรับบริการเป็นอย่างมาก

                                         ……………………………. 

                                                        พิพัฒน์ เพชรสังหาร ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว 
                                                       สุระณรงค์ อ่อนสนิท ส.ปชส.มุกดาหาร/ภาพ


........