ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ศาลจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมวันระพี สดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฏหมายไทย

วันที่ 4 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 180 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     ที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดพิธีวางพวงมาลาสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณเป็นอเนกประการด้านกฎหมายไทย ซึ่งนักกฎหมายได้เทิดทูนพระองค์เป็น "พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”โดยกำหนดให้วันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปีเป็น วันระพี นางวรรณา พัฒนาศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ วางมาลัยพระกรสักการะ วางพวงมาลา และกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดย นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติร่วมวางพวงมาลา พร้อมส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
วันระพี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระองค์เป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ ซึ่งนักกฏหมายไทยและประชาชนทั่วไปได้ถวายพระสมญานามว่า "พระบิดาและพระปรมาจารย์แห่งนักกฎหมายไทย” และให้วันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันระพี”

                                   ..................................... 

                                                        สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว 
                                                    พิพัฒน์ เพชรสังหาร สุระณรงค์ อ่อนสนิท/ภาพ


........