ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ปี ๒๕๕๖ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 4 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวคำถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร และเป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ให้บริการประชาชน ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ปี ๒๕๕๖ โดยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก่เกษตรกร มอบรางวัลการประกวดอาหารสำหรับหญิงให้นมบุตรประเภทสำรับ มอบกระปุกออมสิน และมอบพันธ์ปลา โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”และนางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบจักรยาน จำนวน ๕ คัน มอบถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ชุด มอบแว่นตาพร้อมผ้าขนหนู จำนวน ๕๐ ชุด และได้มอบถุงธารน้ำใจอีก จำนวน ๕๐ ชุด ในโอกาสนี้ด้วย
     สำหรับโครงการ”หน่วยบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” กำหนดออกให้บริการประชาชนท้องที่ห่างไกลพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นประจำทุกเดือน โดยส่วนราชการต่างๆ ต้องการให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะ ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้พบปะกับประชาชนที่มาร่วมงาน โดยขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในวันนี้มีพี่น้องประชาชนและเกษตรกรให้ความสนใจเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมาก

                                          ..................................... 

                                                         สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว 
                                                    พิพัฒน์ เพชรสังหาร สุระณรงค์ อ่อนสนิท/ภาพ


........