ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
อำเภอเมืองมุกดาหาร ปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

วันที่ 4 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 156 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     ณ บริเวณโครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำ ห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้าตามพระราชดำริ บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ในนามส่วนราชการ ได้จัดพิธีปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี นับเป็นโครงการหนึ่งที่คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพในการปลูกป่าน้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
     นายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอำเภอเมืองมุกดาหารกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ พี่น้องประชาชนชาวตำบลดงมอน ได้ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา

                                 ....................................... 

                                                           สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
                                                      พิพัฒน์ เพชรสังหาร สุระณรงค์ อ่อนสนิท/ภาพ

........