ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ๕ แสนตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 4 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     เวลา ๐๘.๓๙ น. จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร และสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาสวายและพันธุ์ปลาไทย จำนวน ๕ แสนตัวลงแม่น้ำโขง บริเวณศาลาเรารักมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาลงในแม่น้ำโขง เพื่อแพร่พันธุ์ วางไข่ และเจริญเติบโตในลุ่มแม่น้ำโขง
     ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาในวันนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญระชนมพรรษา ครบ ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

                        ...............................................

                                                          สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
                                                     พิพัฒน์ เพชรสังหาร สุระณรงค์ อ่อนสนิท/ภาพ

........