ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหามหาราชินี

วันที่ 4 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

 
     ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีอัญเชิญและถวายเครื่องราชสักการะ จากสนามโรงเรียนมุกดาลัย เคลื่อนไปตามเส้นทางถนนพิทักษ์พนมเขตเพื่อร่วมกิจกรรมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ เฉลิมพระเกียรติ ภายในโรงเรียนมุกดาหาร
                                  *******************
                                                          สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
                              พิพัฒน์ เพชรสังหาร สุระณรงค์ อ่อนสนิท ส.ปชส.มุกดาหาร/ภาพ

........