ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นวันแรก

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวิษณุ เหล่ามีผล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นวันแรกและเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วัน โดยกำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันแรกของการรับสมัคร มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง ๔ คน ได้แก่ นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน นาโปใหญ่ ที่ลาออกจากราชการมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ อดีต ส.ส.มุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา อดีตนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและนางเรือนแก้ว ศรีหาคิม โดยผู้สมัครได้มาถึงสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่เปิดรับสมัครในเวลา๐๘.๓๐ น.ผู้สมัครทั้ง ๔ คน ไม่สามารถตกลงหมายเลขเบอร์ของผู้สมัครได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนจับฉลากหมายเลขที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยมีนายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวิเชียร ทวีโคตร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร นายศิริพงษ์ มุขศรี ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
     ทั้งนี้ ผลการจับฉลากปรากฏว่า หมายเลข ๑ ได้แก่ นายสมประดิษฐ์ ไตรย์วงค์ หมายเลข ๒ ได้แก่ นางมลัยรัก ทองผา อดีตนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่พ้นตำแหน่งครบวาระไปเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ หมายเลข ๓ ได้แก่ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ อดีต ส.ส.มุกดาหาร และหมายเลข ๔ ได้แก่ นางเรือนแก้ว ศรีหาคิม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีบรรดากองเชียร์ของผู้สนับสนุนได้ชูป้ายให้กำลังใจ
     นายวิษณุ เหล่ามีผล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าการรับสมัครรับเลือกตั้งในวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ให้การสนับสนุน เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีต่อกัน หลังจากได้เบอร์ที่ใช้ในการหาเสียงต่างก็ได้จับมือแสดงความยินดี อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ทำความเข้าใจกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ให้การสนับสนุน ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และขั้นตอนต่อไปหลังจากปิดรับสมัครในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และมีการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการ และในการเลือกตั้งครั้งนี้ กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
 
............................
 
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
พิพัฒน์ เพชรสังหาร สุระณรงค์ อ่อนสนิท/ภาพ

........