ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ไทย ลาว ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 18 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     วันนี้ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และท่าน ดร.คำเผย ผันทะจอน รองเจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ร่วมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งเทศบาเมืองมุกดาหาร จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ บริเวณศาลาเรารักมุกดาหาร ท่าน้ำเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน โดยมีประชาชนไทยและลาวจากแขวงสะหวันนะเขตร่วมในพิธีเปิดงานจำนวนมาก
     นายถาวร คูณคำตา ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหารรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ไทย –ลาว จังหวัดมุกดาหาร เดิมเรียกว่าบุญส่วงเฮือ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษาขึ้น ๑๓–๑๕ ค่ำ ณ บริเวณท่าน้ำเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีน ประกอบกับช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่ประชาชนว่างเว้นจากการทำนาจึงจัดประชันแข่งขันพายเรือ และแห่เรือเพื่อความสนุกสนาน ความสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชน จนกลายเป็นประเพณีความเชื่อของชาวมุกดาหารนอกจากเพื่อความสนุกสนานแล้วและเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุ่มน้ำโขงที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่างานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย ลาว มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เป็นงานประเพณีสองฝั่งโขงเพราะมีประชาชน ๒ ฝั่งแม่น้ำโขงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๗ –๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยวันที่ ๑๗ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันแรกของงาน หลังพิธีเปิดงาน ได้มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดมุกดาหารนับถือ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งทางบกและทางน้ำ การประกวดขบวนแห่เรือทางบก ประกวดเรือสวยงาม เรือเซิ้งประเพณีท้องถิ่น เรือมิตรภาพมุกดาหาร-สะหวันนะเขตและการแข่งขันเรือพายประเภทความเร็ว ๔ รุ่น ประกอบด้วยเรือรุ่นจิ๋ว(๑๒-๑๕)ฝีพาย ส่วนในวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม จัดให้มีพิธีตีช้างน้ำนอง ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษาไทย-ลาว ลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ต่อด้วยการแข่งขันเรือประเภทความเร็ว รุ่นเล็ก ๓๐ ฝีพาย รุ่นกลาง ๔๐ ฝีพาย และรุ่นใหญ่ ๖๐ ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

                                 ******************** 

                                                         สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
                     พิพัฒน์ เพชรสังหาร/สุระณรงค์ อ่อนสนิท ส.ปชส.มุกดาหาร/ภาพวีดีโอ

........