ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 14 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว


........