ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 14 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 183 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่หอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมีข้าราชการ พนักงาน สมาชิกในสังกัด อาสาสมัครฝนหลวง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยี ฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อน และความเสียหายเนื่องจากสภาวะภัยแล้งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปวงชนชาวไทย ที่เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 58 นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498

                       ****************************
                                   พิพัฒน์ เพชรสังหาร/ไอลดาสุทธิประภา/ส.ปชส.มห./ข่าว
                               นายสุระณรงค์ อ่อนสนิท/เนตรนภา ไยสาร/ส.ปชส.มห./ภาพ

........