ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้สัมภาษณ์ผลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2557

วันที่ 4 ม.ค. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มห/ข่าว
 

........