ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ภาพงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระอธิการจาม มหาปุญโญ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

วันที่ 7 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 242 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มห/ข่าว
 


........