ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองมุกดาหาร เนืองในงานกาชาดและงานของดีเมืองมุกดาหาร

วันที่ 9 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 153 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มห/ข่าว
 


........