ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ภาพการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่บ้านแฝก ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

วันที่ 9 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 195 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มห/ข่าว
 


........