ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

วันที่ 19 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 


........