ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
๑๑ มี.ค.๕๗ การฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 11 มี.ค. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 


........