ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
๑๐ มี.ค. ๕๗ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้โอวาทเยาวชน เพื่อเข้าค่ายยุวชนประชาธิปไตยประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 11 มี.ค. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 


........