ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
๒๖ มี.ค.๕๗ เวลา ๑๐.๑๕ น.นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห.เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ระบาดระดับอำเภอ (ตอนใน) ณ หอประชุม อ.เมืองมุกดาหาร จัดโดย ศพส.อ.เมืองมุกดาหาร

วันที่ 27 มี.ค. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 


........