ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
๓๑ มี.ค.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห.เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ร.ร.มุกดาหาร

วันที่ 1 เม.ย. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 


........