ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
๑๓ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 18 เม.ย. 2557 )
พิพัฒน์ เพชรสังหาร ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 

........