ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหาร จัด พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องใน“งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา” วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 13 พ.ค. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 

........