ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
๑ ส.ค.๕๗เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีตัดริบบิ้นในพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัด

วันที่ 5 ส.ค. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 


........