ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
๔ ส.ค.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดมุกดาหาร ที่หอประชุม อ.เมืองมุกดาหาร

วันที่ 5 ส.ค. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 


........