ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหารเร่งพัฒนาทางหลวงสายหลักเป็นสี่ช่องจราจรรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดน

วันที่ 20 พ.ย. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 

........