ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
กงศุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 ก.ค. 2558 )
พิพัฒน์ เพชรสังหาร ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 

........