ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
อบจ มุกดาหารมอบเงินอุดหนุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้ รพ มุกดาหาร

วันที่ 17 ก.ค. 2558 )
พิพัฒน์ เพชรสังหาร ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 

........