ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
พมจ.มุกดาหาร จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 22 ก.ค. 2558 )
พิพัฒน์ เพชรสังหาร ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 

........