ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
การบริหารจัดการน้ำตามนโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของรัฐบาล

วันที่ 11 ก.พ. 2559 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 


........