........
CSS
qCf51e.jpg
qCB2o8.jpg

........
CSS
  จ.มุกดาหาร รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 ล้านบาท / มอบทุนการศึกษา / มอบโล่เกียรติคุณ รางวัลเสมา ป.ป.ส./ มอบรางวัลศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (29/06/2563)
  จังหวัดมุกดาหาร ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา (23/06/2563)
  สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ บริเวณโครงการก่อสร้างฝายห้วยไผ่แดง บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (23/06/2563)
  มุกดาหาร คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ดอนตาล (16/06/2563)
  จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 (31/05/2563)
อ่านข่าวทั้งหมด     
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (19/06/2563)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก (19/06/2563)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังงวดที่ 7 (18/06/2563)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 1 งวดที่ 30 (18/06/2563)
การผ่อนผันบังคับสัญญาประกันสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่นำเข้าออกราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านศุลกากรมุกดาหารในช่วงเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (18/06/2563)
อ่านข่าวทั้งหมด     
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
 
« กรกฎาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน