ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

สื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร

           
ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด / ตำแหน่ง ที่อยู่ โทรศัพท์/ โทรสาร
1 นางวันวิภา  แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร  0-4261-2297
  pr_muk@hotmail.com NBT ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 09-2246-8341
2 นายชรายุทธ  พัฒน์ธรรมรงค์ ผช.ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร  0-4261-2297
    NBT ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 06-2594-4586
3 นายพิพัฒน์ เพชรสังหาร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร  0-4261-2297
   pipatpet9281@gmail.com NBT ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 08-3145-5870
4 นางสาวสมจิตร น้ำค้าง ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 0-4261-2146-7
        จังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 087-2191684
5 นายสมจิตร ศิริภูธร นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 0-4261-2146-7
  somchit321@gmail.com หน.ฝ่ายข่าว  จังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 0-83-0033-250 ,06-3270-4712
6 นายณัฐพล คงเอี่ยม นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 0-4261-2146-7, 0-4261-4333
      ร.หน.ฝ่ายรายการ จังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
7 นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนไทยอินโดจีน 36  ถ.ทิพย์นาม ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   0-4261-2919  / 0-4261-2973
   chonpapath@yahoo.com   จ.มุกดาหาร 49000 08-1873-5019  / 08-3344-7373
8 นางสุลักขณา โคตรสมบัติ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร 3/6  ซ.นิติรัฐ   ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง   0-4261-1788
  djying101.75@hotmail.com ผู้บริหาร MTC เคเบิ้ลทีวีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 08-1739-8413
9 นายไพฑูรย์ แสงสีนิล ผู้สื่อข่าว TV.5 193  ม.3   ต.มุกดาหาร   อ.เมือง 0-4263-1043
  hpm.spot@gmail.com   จ.มุกดาหาร 49000 08-1717-8761
10 นายสุโภคะ บุญทศ ผู้สื่อข่าวช่องไทยรัฐทีวี (ช่องวัน) 89 ถ.สมุทรศักดารักษ์ อ.เมือง  0-4263-3333 , 0-4261-2444
        จ.มุกดาหาร 49000 08-7217-0757
11 นายชูโรจน์ ตรีประภากร ผู้สื่อข่าว นสพ.ข่าวสด ร้านโรจน์ไลท์ติ้ง ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง 0-4263-0999,  0-4261-3555
  churot4@gmail.com, churot4@hotmail.com   จ.มุกดาหาร 49000 08-9710-7444, 08-6863-3999
12 นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าว นสพ.พิมพ์ไทย/บ้านเมือง 25 ถ. พิพักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 08-7424-7225
    poksawat@gmail.com      
13 นางพรสวรรค์ จันทนพ ผู้สื่อข่าว TV.7 / ไทยรัฐ 89 ถ.สมุทรศักดารักษ์ อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 0-4263-3333 , 0-4261-2444
   organ_thairath@hotmail.com     08-5011-1035
14 นายนิรันดร์ ไชยชุติกาญจน์ ผู้สื่อข่าว TV.3 / UBC. 652  ถ.นาโปน้อย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 08-7422-8872
   nirund.ch@gmail.com   09-2565-8333
15 ด.ต.สุรพงษ์ พนมพรรณ Webmaster :  mukdahannews.com 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 08-6219-3050
   mukdahannews@gmail.com บก.นสพ.มุกดาหารนิวส์   0-4263-1022
16 นายอนุศักดิ์ แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าว นสพ. เดลินิวส์ /ทีวีไทย 10  ถ.ศรีบุญเรือง (หน้าโรงเรียนศรีบุญเรือง)    0-4261-1491,  0-4261-2333
   tar.mukdahan@gmail.com โมเดิลร์ไนท์ อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 08-1544-9094
17 นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร ผู้สื่อข่าว นสพ.แนวหน้า /สยามรัฐ 44  ถ.ศรีบุญเรือง  ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  08-1050-1177 / 08-7423-2066
   kaisamud@gmail.com พิมพ์ไทยรายวัน,IPM ,TV ไทย, ทีวีเทียม จ.มุกดาหาร 49000 0-4261-2207
18 นายไพรัตน์ แสงสีนิล ผู้สื่อข่าว TV.5 80 ม.3 ข้าง สนง.ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร  0-4261-2724
   tv5mukdahan@hotmail.com    อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 08-1597-0446
19 นางวัลลภา ตรีประภากร ผู้สื่อข่าว ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์ ร้านโรจน์ไลท์ติ้ง ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง 0-4263-0999,  0-4261-3555
  walapa5@gmail.com, walapa52@hotmail.com, walapa5@yahoo.com   จ.มุกดาหาร 49000 08-9710-7444, 08-6863-3999
20 นายเอกรินทร์ ไชยยงค์ ผู้สื่อข่าว ช่อง workpoint 66 ถ.ผ่องใส  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 08-4512-7120
  mtc.catv@gmail.com      
21 นายพิรุณ ศิริจันทพันธ์ ผู้สื่อข่าว M.T.C.เคเบิ้ลทีวีมุกดาหาร 3/7  ซ.จันทร์เทพ 3  ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ 08-4511-9342
   hs4urg@gmail.com      อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 0-4263-3113,  0-4263-3213
22 นายชูชาติ ตรีประภากร ผู้สื่อข่าว เส้นทาง อบต./เส้นทางท้องถิ่น ร้านโรจน์ไลท์ติ้ง 187 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง 089-7107-444, 
   chuchatday@hotmail.com, chuchatday@gmail.com,      จ.มุกดาหาร 49000 042-630999
23 นายพิทักษ์ นนทวงค์ ผู้สื่อข่าว เรื่องจริงผ่านจอ, บันทึกลึกลับ 119  ซ.จำปาหอม ถ.วงค์คำพา ต.มุกดาหาร   08-1050-2190
        อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000  
24 นายประสาทพร ห้องแซง ผู้สื่อข่าว นิตยสาร 191 27 ซ.สุขฉายา ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 08-9620-9065
         จ.มุกดาหาร 49000  
25 นายกิตติธัช   กิตติวุฒิภัทร ผู้สื่อข่าว 191 นิตยสารข่าวตำรวจ 88 ถ.ชยางกูร 1 บ้านเหมืองบ่า ต.มุกดาหาร 081-2612141
   le.oleo88@hotmail.com และท่องเที่ยว อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000  
26 นายภานุวัฒน์ ห้องแซง ผู้สื่อข่าวนิตยสาร เซียน 44 ม.10 บ้านโค้งสำราญ (ทางขึ้นวัดภูหินขัน) 089-2582824
      นิตยสารข่าวตำรวจและการท่องเที่ยว ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
27 นายเดวิท โชคชัย ผู้สื่อข่าว นสพ.อาชญากรรม 33/77  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 08-6716-3927
        จ.มุกดาหาร 49000  
28 นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ มุกดาหารนิวส์ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 09-2616-4546
  juice9994@gmail.com      
21 นางเสาวภา แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวทีวีไทย 10  ถ.ศรีบุญเรือง (หน้าโรงเรียนศรีบุญเรือง)    0-4261-1491,  0-4261-2333
        อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 08-1544-9094
32 นายภูธรินทร์ บุญทศ ผู้สื่อข่าว TV.7 / ไทยรัฐ 89 ถ.สมุทรศักดารักษ์ อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000  0-4263-3333 , 0-4261-2444
           
33 นางรัชนี ภูขามคม ผู้สื่อข่าวอาชญกรรมมุกดาหารนิวส์ 319/179 หมู่ 3ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 4900 08-3284-0009
           
34 นายเจตณะ คำมุงคุณ เวบมาสเตอร์มุกดาหารคลิบ 92/27 ค.มุกดาหาร-ดอนตาล อ.เมือง  0-4261-4250, 08-5110-5509
  tonmukdahan@gmail.com  หรือ  webmaster@mukdahanclips.com   จ.มุกดาหาร 49000  
35 ร.ต.ต.พุทธกาล ไชยบุบผา ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยนิวส์ 12 ซ.แสงอรุณ  ถ.แสงอรุณ อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  082-3802029
        49000  
36 นางวิลาสินี เจริญสุข ผอ.ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดมุกดาหาร  18/2  หมู่ 4 ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง จ.มุกดาหาร  0815926966
      นสพ.คู่แผ่นดิน 49000  
37 นางสาวพนิตตา สุขเกษม  ผู้สื่อข่าว TNEWS/ข่าวภูมิภาค 123 คนมีน้ำใจ 11 ซอยตาดแคน 2 ถนนตาดแคน ตำบลมุกดาหาร 084-7096200/064-2634668
   nook_nik22@hotmail.com    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 line: shopnooknik
38          
           
........