หน้าหลัก >> ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรอบเมืองมุกดาหาร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร แก้ปัญหาช่วยชาวบ้าน ต.ดอนตาล กรณีถนนชำรุดจากรถบรรทุกขนวัสดุก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านนามหาราช (31/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มุกดาหาร ลงแขกดำนาเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชน (16/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
มุกดาหาร จัดการ “ประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” (15/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่ความยั่งยืนให้ 37 หน่วยงาน ของจังหวัดมุกดาหาร (15/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 3 ประจำปี2563 (13/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มุกดาหารจัดพิธีวางพวงมาลาสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (10/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มุกดาหาร ออกตรวจสถานบันเทิง เน้นย้ำมาตรการป้องโควิด-19 เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานใหม่ หรือ New Normal (10/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มุกดาหาร รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 ล้านบาท / มอบทุนการศึกษา / มอบโล่เกียรติคุณ รางวัลเสมา ป.ป.ส./ มอบรางวัลศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (29/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา (23/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ บริเวณโครงการก่อสร้างฝายห้วยไผ่แดง บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (23/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
มุกดาหาร คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ดอนตาล (16/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 (31/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 (31/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุม ครั้งที่ 2/2563 ติดตามผลการสื่อสารนโยบายสำคัญของรัฐบาล และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (29/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
มุกดาหาร ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (29/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารปล่อยขบวน คาราวาน รถบรรทุกถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 (27/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ถูกฟ้าผ่า ที่บ้านนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร (26/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
มุกดาหาร จัดกิจกรรม "เอามื้อ สามัคคี" โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด 19 (21/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดในพื้นที่ อ.หนองสูงและ อ.คำชะอี (20/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร ประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเน้นสื่อสารขอความร่วมมือประชาชนหลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 (15/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ถัดไป>>