ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี (02/12/2020)
แจ้งผลการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (16/08/2020)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ได้เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – Bidding) (30/05/2019)
สำนักจัดการทัพยากรป่าไม้ที่ 7 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/05/2019)
นิคมสหกรณ์ดงเย็น มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/10/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
นิคมสหกรณ์ดอนตาล มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/10/2018)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 2) มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/10/2018)
สหกรณ์การเกษตรนิคมคำสร้อย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฉางอเนกประสงค์และลานตากผลผลิต โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและเก็บข้าวเปลือกคุณภาพปี 2560 (09/04/2018)
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด ประชาสัมพันธ์แก้ไขวันกำหนดยื่นซองประกวดราคา ซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว 70 แรงม้า (19/12/2017)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ประกาศการขายทอดตลาดของกลางคดีสุรา (18/12/2017)
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคเนื้อ (18/12/2017)
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยซากพืช 2 ระบบเอนกประสงค์ (18/12/2017)
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสัตว์ (18/12/2017)
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (18/12/2017)
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด ประกาศประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว (18/12/2017)
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ประกาศสอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ (13/12/2017)
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยซากพืช 2 ระบบอเนกประสงค์ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล (13/12/2017)
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสัตว์ (13/12/2017)
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 (28/11/2017)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการแบบยืนต้น ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีและท้องที่จังหวัดมุกดาหาร (07/11/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>
........