ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

หน้าหลัก >> ภาพข่าววีดีโอ

ภาพข่าววีดีโอ

กงศุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (10/07/2015)
มุกดาหาร เปิดศูนย์การเรียนถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (09/07/2015)
มุกดาหาร มอบบ้านให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย (09/07/2015)
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (06/07/2015)
สสจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาด วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (06/07/2015)
พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (03/07/2015)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารจัดโต๊ะข่าวผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน (01/07/2015)
ลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (01/07/2015)
จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26/06/2015)
รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร (26/06/2015)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร อบรมพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ (25/06/2015)
เหล่ากาชาดมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558 (24/06/2015)
มุกดาหาร ปลาขนาดใหญ่น้อยลอยน้ำตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุในลำห้วยแข้ (24/06/2015)
จังหวัดมุกดาหาร แสดงความคิดเห็นวิพากษ์ร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕ ปี (24/06/2015)
จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมคณะทำงานกำกับการดำเนินงานเข้าร่วมระบบมรดกทางการเกษตรโลก ของประเทศไทย ระดับจังหวัดครั้งที่2 (24/06/2015)
16 มี.ค.58 รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (16/03/2015)
download 45
จังหวัดมุกดาหารเร่งพัฒนาทางหลวงสายหลักเป็นสี่ช่องจราจรรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดน (20/11/2014)
๔ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น.ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผวจ.มห.เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการการเคลื่อนที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความปรองดอง และมอบความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ (05/08/2014)
๔ ส.ค.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดมุกดาหาร ที่หอประชุม อ.เมืองมุกดาหาร (05/08/2014)
๑ ส.ค.๕๗เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีตัดริบบิ้นในพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัด (05/08/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 ถัดไป>>
........